Transporter och försäljning av grusmaterial

                                                                                                                                                                                                                                                                                  TRANSPORTER

I vår lastbilsflotta har vi fem lastbilar med släp. Med våra moderna lastväxlarflak byter vi snabbt och enkelt från container till grusflak. För miljöns skull kör vi alla våra fordon på miljövänlig diesel. 

Transport av krossat glas som blir till nya glasförpackningar. Vi kör skrot som återvinns. Spannmålstransporter är en ny transporttjänst vi utför. Grus, sand och sten körs från vår egen grusförsäljning. Därutöver diverse andra uppdrag som passar våra fordon. Företaget är anslutet till Närkefrakt AB.   

Vår ambition är att alltid sätta kunden i fokus, hålla en hög servicenivå och att på ett säkert miljömässigt sätt utföra beställda transporter.

           G.A:s Grus & Schakt - Det flexibla företaget! 

                                                

                                                                                                                                                                                        SORTIMENT

GRUS & STEN Vi erbjuder naturgrusmaterial som sand och singel i olika fraktioner. Från fin sand till stora stenar. I sortimentet finns bland annat betongsand och äkta gårdsgrus.

Krossat material finns i flera fraktioner.

Vår grustäkt är belägen i Nydalen mellan Askersund och Motala i direkt anslutning till riksväg 50, karta se KONTAKTA OSS

Gå vidare till sidan GRUS OCH STEN för mer information.

AdBlue Till ett förmånligt pris kan vi erbjuda AdBue i IBC-behållare om 1.000 liter. Även mindre mängder kan erbjudas, medtag gärna egna dunkar/behållare.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

© Copyright G.A:s Grus & Schakt AB