Frågor eller funderingar - hör av dig!

Kontaktuppgifter

070-741 13 64 Gustav Andersson                                                gas.grus.schakt@gmail.com

Fakturor G.As: inbox.lev.1059175@arkivplats.se

Fakturor G Andersson E Fa: inbox.lev.1061919@arkivplats.se                                                                                                        

Övrig post: Hammars-Hult 311, 696 94 Hammar                 

Organisationsnummer: G.A:s Grus & Schakt AB 556755-7094                                

Nydalens grustäkt, vägbeskrivning se karta nedan

Kontakta oss

© Copyright G.A:s Grus & Schakt AB