G.A:s Grus & Schakt AB

Allt startade i april 2008 med en begagnad grusbil, en Scania T113 -90. Vi den unga åldern av endast 22 år, bildade Gustav Andersson bolaget G.A:s Grus & Schakt AB. Sedan dess har hjulen varit i rullning. Den gamla grusbilen finns inte längre kvar i företaget. G.A:s har successivt vuxit och har nu fem nyare Scaniabilar med tillhörande släp.

Företaget är anslutet till Närkefrakt AB.

Alla chaufförer har genomgående mångårig yrkeskunskap och håller hög servicenivå åt våra kunder. Företaget sysselsätter idag sex    personer samt ett par extraanställda vid behov. 

2016 utökades verksamheten med försäljning av grus och sten då rättigheterna till Nydalens Grustäkt övertogs.

2019 togs ytterligare ett steg i riktningen för större flexibilitet då entreprenadverksamheten utökades med en grävmaskin. 

2020 förändrades fordonsflottan för att även kunna erbjuda transporter av spannmål.

Företagets verksamhetsgrenar: Transporter, entreprenaduppdrag, försäljning av sand och grus samt försäljning av AdBlue.              

 

Copyright G.A:s Grus & Schakt AB