SVENSKT SPANNMÅL SOM BLIR MAT PÅ VÅRA BORD

                                       Dubbelmontage på gång!
ODLING AV SPANNMÅL SOM BLIR MAT TILL BÅDE MÄNNISKOR OCH DJUR

Vi förfogar över 340 ha åkermark för spannmålsodling. För att få en god växtföljd alternerar vi mellan havre, maltkorn och vete. Vi odlar varsamt med begränsad användning av växtskyddsmedel.

All verksamhet inom den gröna näringen på gården Hammars-Hult sker i enskild firma. För att effektivisera samarbetar vi med närliggande spannmålsodlare.

SPANNMÅLSTORKEN FÄRDIG OCH TAGEN I DRIFT 

Med gott samarbete med Tornum AB har vi nu spannmålstorken klar. En stor investering som ger goda förutsättningar att kunna leverera spannmål av hög kvalité. 


 

Copyright G.A:s Grus & Schakt AB